• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

aip

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1.  Зарим зургийн хамгийн сүүлд өөрчлөлт оруулсан огноог өөрчилсөн
2.  Газрын хөдөлгөөний зохицуулалтын төвийн мэдээллийг хассан
3.  ХБЗ-ны өргөнийг өөрчилсөн
4.  Газрын хөдөлгөөний зохицуулалтын төвийн мэдээллийг хассан
5.  Ойртолтын болон ХБЗ-ны гэрэлтүүлгийн мэдээллийг оруулсан

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A0451/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / THE SEGMENT OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1404162240 1404171140
Файл татах: LINK
(A0451/14 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/000/321/
A)ZLHW B)1404162240 C)1404171140
E) THE FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD AT 9,800M AND BELOW:
1. B215: YABRAI VOR 'YBL'-YINCHUAN VOR 'YNC'
2. B330: GOBIN-YABRAI VOR 'YBL'-JINGTAI VOR 'JTA'
3. A596: YABRAI VOR 'YBL'-DENGKOU VOR 'DKO'.
F)FL000 G)FL321)


А серийн NOTAM

100305 ZMUBYNYX
(A0242/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QICCT/I/NBO/A/000/999/4750N10646E005
A)ZMUB B) 1404140000 C)1404171200
E)ULAANBAATAR ILS/DME IDA RWY14 ON TEST, DO NOT USE)

C серийн NOTAM

160117 ZMUBYNYX
(C0087/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4544N10616E005
A)ZMMG B)1404160130 C)1404170100
E)RWY 18/36 CLSD DUE TO WET)

Цасны NOTAM

-NIL-

view

Шуурхай мэдээ

ШМ0052/14 Баянтээг: RADAR станцын антены байгууламжид механик дуу орсон тул 2014.01.12-ны 21:35 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар мотор тус бүрийг дангаар ажиллах горимд шилжүүлсэн

ШМ0219/14 Далан: Дизель генераторын алсын удирдлага 2014.03.25-ны 09:30-аас тодорхойгүй хугацаагаар гэмтэлтэй. Гар ажиллагаатай.

ШМ0227/14 Ховдын Булган: 931131 утас 2014.03.26-ний 11:40 цагаас эхлэн 2014.04.26-ний 11:40 хүртэл ажилгүй. 931139 утсаар хэвийн ажиллана.

ШМ0272/14 Бор-Өндөр: RCAG 126.0, 126.5 MHz станцуудыг 2014.04.05-ны 08:00 цагаас тодорхой хугацаагаар зөөх тул ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.

ШМ0300/14 Булган: Богино долгион станцын алсын удирдлага GB2000-ын дэлгэц 2014.04.09-ний 14:05 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар гэмтсэн. Суурин удирдлагаар хэвийн ажиллана.

ШМ0335/14 Сайншанд: RCAG 126.5MHZ-ийн нөөц хүлээн авагч 2014.04.15-ний 19:45 цагаар гэмтэлтэй. Үндсэн станц хэвийн ажилтай.

 

Саатсан нислэгүүд

2014.04.17

 

Цуцалсан нислэг

2014.04.17

 

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ