• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

aip

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1. Жижиг засварууд
2. Утасны дугаарууд өөрчилсөн, нэмсэн
3. Нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллийг шинэчилсэн
4. Нислэгийн төлөвлөгөө мэдээг хаяглан явуулах талаар мэдээллийг шинэчилсэн
5. Тавантолгой нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан
6. Жижиг өөрчлөлтүүд

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P2615/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1404260000 1404281400
Файл татах: LINK
(P2615/14 NOTAMN
Q)UIAA/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5123N11256E190
A)UIAA B)1404260000 C)1404281400
D)DAILY 0000-0300 0600-0900 1100-1400
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
G491 GABAL - SULOK,
G73  RITEK - OBUKA,
P873 SILON - KARAL,
R809 RONUL - RITEK.
F)SFC  G)UNL)


А серийн NOTAM

040140 ZMUBYNYX
(A0202/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QMXLC/IV/M/A/000/999/4808N11438E005
A)ZMCD B)1404040140 C)1407040100
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD)

C серийн NOTAM

220302 ZMUBYNYX
(C0104/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A)ZMBN B)1404230100 C)1404251100
E)RWY 13/31 CLSD
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

Цасны NOTAM

-NIL-

view

Шуурхай мэдээ

ШМ0052/14 Баянтээг: RADAR станцын антены байгууламжид механик дуу орсон тул 2014.01.12-ны 21:35 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар мотор тус бүрийг дангаар ажиллах горимд шилжүүлсэн

ШМ0227/14 Ховдын Булган: 931131 утас 2014.03.26-ний 11:40 цагаас эхлэн 2014.04.26-ний 11:40 хүртэл ажилгүй. 931139 утсаар хэвийн ажиллана.

ШМ0361/14 Улаанбаатар: ILS/DME-н SITE STATUS UNIT төхөөрөмжийн MAINBOARD 2014.04.21-ний 05:00 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар гэмтсэн. Үндсэн станцууд хэвийн ажилтай.

 

 

 

 

Саатсан нислэгүүд

2014.04.24

EZA913: /УБ-Оюутолгой/ Оюутолгой агаар муу тул нислэг 22:30 цаг хүртэл саатсан.

 

Цуцалсан нислэг

2014.04.24

MML1091/1092: /УБ-Доной-УБ/ Доной агаар муу тул нислэг цуцалсан. IV/25-ны өдөр болж нислэг хойшлогдов.

9993: /Баруун урт-Баруун урт/ ажлын талбай үүлэрхэг тул нислэг цуцлав.

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ