• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20140724

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1.  Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад өөрчлөлт оруулсан.
2.  Радарын зайчлал өөрчлөгдсөн.

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A1440/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1408220050 1408220220
Файл татах: LINK
(A1440/14 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLC/IV/NBO/E/000/276/
A)ZLHW B)1408220050 C)1408220220
E) THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 8400M AND BELOW:
1.G470:DUNHUANG VOR 'DNH-BIKNO.
2.B215:NUKTI-N4027.9E09724.1
3.W66:NUKTI-EJINAQI VOR'JNQ'-GOBIN
4.B330:YABRAI VOR 'YBL'-GOBIN
F)FL000 G)FL276)


А серийн NOTAM

210828 ZMUBYNYX
(A0681/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QOAXX/IV/BO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1409180000 C)1410152359
E)AIRAC EFFECTIVE DATE 16 OCT 2014: NIL)

C серийн NOTAM

180023 ZMUBYNYX
(C0256/14 NOTAMR C0253/14
Q)ZMUB/QNBAS/IV/BO/A/000/999/4608N10042E025
A)ZMBH B)1408180023 C)1408230045
E)BAYANKHONGOR NDB BH 465KHZ U/S)

MAIMA ENGLISH CLUB

"300" УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

МОНГОЛЫН НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДЫН ХОЛБОО

 

Шуурхай мэдээ

Саатсан нислэгүүд

 

2014.08.22

 

 

 

 

Цуцалсан нислэг

 

2014.08.22

 

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ